Cjenik

Apartman Cvjetni trg

Naziv usluge Cijena
Noćenje za 1 osobu480,00 Kn
63€
Noćenje za 2 osobe480,00 Kn
63€
Noćenje za 3 osobe600Kn
79€
Noćenje za 4 osobe720Kn
95€
Noćenje za 5 osoba840Kn
111€
Noćenje za 6 osoba965Kn
127€

(1 EUR = 7,6 kn)

PDV nije obračunat – fizička osoba nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV-u, a boravišna pristojba plaćena je u paušalnoj svoti.

Apartman Ilica

Naziv usluge Cijena
Noćenje za 1 osobu455Kn
60€
Noćenje za 2 osobe570Kn
75€
Noćenje za 3 osobe685Kn
90€
Noćenje za 4 osobe800Kn
105€
Noćenje za 5 osoba910Kn
120€
Noćenje za 6 osoba1140Kn
150€
Dodatni ležaj190Kn
25€

(1 EUR = 7,6 kn)

PDV nije obračunat – fizička osoba nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV-u, a boravišna pristojba plaćena je u paušalnoj svoti.